На производителите и разпространителите на лекарствени продукти в България, Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928” предлага следните услуги:

 

  1. Изписване на брайл на името, лекарствената форма и концентрацията на лекарствения продукт. Файловете с брайловите надписи са във формат JPEG и BITMAP.
  2. Издаване на Сертификат, удостоверяващ правилността на брайловия надпис върху лекарствената опаковка.

 

Желаещите могат да направят дарение. Дарените средства ще се използват за рехабилитация и любителско изкуство на слепи изпълнители.