Официална церемония на НЧС "Луи Брайл 1928" и посолството на Япония за изразяване благодарност за направено дарение, с което беше закупен модерен брайлов принтер. Сред официалните гости на снимките са японския посланик Негово Превъзходителство Цунехару Такеда и г-н Явор Милушев, заместник министър на културата. София, 09.10.2007 г.