Председателя на Национално читалище на слепите “Луи Брайл 1928” –
г-н Спас Карафезов поднася почетен медал на читалището на проф. Богдан Богданов – ректор на Нов Български Университет, във връзка с неговият
70-годишен юбилей

23 декември 2010 г.

На 23 декември 2010 г. в Нов български университет председателя на читалището - г-н Спас Карафезов поднесе почетния медал на културната ни организация на проф. Богдан Богданов във връзка с неговият
70-годишен юбилей.

Проф. Богданов е почетен член на Национално читалище "Луи Брайл 1928".