Официално връчване на дарение от GLOBIUL - 21 март 2007 г. в Столична библиотека.