English
Главна

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА >>>

  

Уважаеми ползватели на услугите на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”,

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка читалището работи всеки делничен ден от 10 до 16 часа. Извършваме всички обичайни дейности с изключение на тези, които предполагат събиране на много хора.

 

Молбата ни е да посещавате читалището само ако сте здрави.

 

От ръководството

 

 

 

 

 

Благодарим на всички дарители, които подкрепиха финансово дейността на читалището! - прочети повече

 

 

 

На производителите и разпространителите на лекарствени продукти в България Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" предлага следните услуги:Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928", носител на държавно отличие Орден "Кирил и Методий" І степен, е основано през 1928 година.

Луи Брайл
До края на Втората световна война негов пръв председател е бил големият български композитор акад. Петко Стайнов.

П. Стайнов

Възрожденското начало е пренесено през десетилети-ята в духовните традиции на читалището. Читалището е създало националната брай-лова библиотека. Въвежда нова технология за брайлов печат и представлява единственото изда-телство за страната на художествена и справочна литература на брайлов шрифт. Насърчава образованието и културата на слепите хора. Предоставя брайлови, електронни книги, осъществява консултации на слепи хора с персонални компютри.

Насърчава творческа дейност на слепи автори, на художествени колективи, групи за фолклор, инструментални изпълнения, както и на художествено слово.

Урежда контакти и срещи с учени, писатели, хора на изкуството.

Поддържа връзки с държавни и обществени институции и организации от страната и чужбина.

Сътрудничи със сродни библиотеки за слепи от Европа.

Прилага съвременните технологии в областта на брайловия печат и достъпа до информация и следи за тенденциите в тази област. Организира курсове за тази цел.

Дейността на читалището се развива чрез централна библиотека в София и филиали в градовете Пловдив, Варна, Дряново и в двете училища за деца с нарушено зрение. За столицата книгите се доставят с микробус, а за провинцията - чрез Централна поща.

Читалището допринася за образованието и културата на слепите хора, за усъвършенстването на техните знания и професия, за тяхното по-пълно участие в обществото.

Финансира се от Столична община и за постигането на своите цели и задачи разчита на дарения и спонсори, участие в проекти.