English
Ръководство

Председател: Спас Карафезов

Секретар: Д-р ист. н. Иван Янев

Настоятелство в състав: Георги Гергов, Георги Чернев, Йордан Младенов, Керанка Милушева, Росица Милчева, Савка Кацарска, Яна Йорданова

Проверителна комисия: Михаил Илиев, Недялка Кацарова, Петър Войнов