До

Всички студенти заинтересовани

От участие в конкурс по брайлово четене

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А

 

 

 

 

Уважаеми студенти,

 

 

Най любезно Ви каним да вземете участие в състезанието по брайлово четене по случай осемдесетгодишнината от създаването на националното читалище на слепите Луи Брайл. Участниците ще бъдат разделени в две групи: едната ще включва студенти усвоили брайловото четмо в училищата за деца с нарушено зрение в градовете София и Варна, а другата от такива, които са научили брайла  на друго място (университети, рехабилитационни центрове, сами и т. н. Състезанието ще се проведе в 2 кръга (първи кръг и финал)До

. Първият кръг ще се проведе на 23 юли от 14,00 ч., а финала през втората половина на месец октомври 2008г. От първия кръг ще се класират четиримата най-добри студента за финала в националното читалище на слепите Луи Брайл. Срок за записване 15.юли 2008г. За записване моля изпратете Вашите три имена, телефон, e-mail адрес и skype на novaistoria@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Гр. София                                                                                                              С уважение:

18. юни 2008г.                                                                                                   Председател на

Националното читалище на слепите Луи Брайл

Спас Карафезов