ФОНДАЦИЯ ХОРИЗОНТИ

ПРОЕКТ: СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ В ПОМОЩ НА МЛАДЕЖИ СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ В ГРАД СОФИЯ,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

     

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

 

 

   Фондация Хоризонти със седалище в Студентски град търси да назначи  служители за длъжността Социален асистент. 

Работата на асистентите се състои в придружаване на млади хора  със зрителни затруднения в град София  и съдействие в процеса на тяхната интеграция и социално включване.

Работното време може да е на пълен или непълен работен ден, както и почасово.

 

Кандидатстването се състои в подаване на автобиография и мотивационно писмо до 30 май 2008 г. и  последващо интервю за работа. Предвижда се и специализирано обучение обхващащо същността и спецификите при подпомагане и асистиране на незрящи хора.

Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес:

гр. София, Студентски град, бл. 55, вх. Г, ет. 6.

 

 или на e-mail адрес: horizonti@dir.bg

 

Телефон за контакти: 02/ 962 55 25,

                                    0896 89 59 88.