ФОНДАЦИЯ ХОРИЗОНТИ

ПРОЕКТ: СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ В ПОМОЩ НА МЛАДЕЖИ СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

 

 

ОБЯВА

 

Фондация Хоризонти  стартира предлагането   на услугата Социален асистент за  хора със зрителни увреждания живеещи в  град София.

Тази нова за фондацията социална услуга стана възможна чрез спечелен проект по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, подприоритет - 5.2

Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности Социален асистент и Домашен помощник.

 

Потребители на услугата могат да бъдат всички лица между 18 и 40 г. Със зрителни увреждания, които желаят да бъдат подпомагани в своя социален живот, при своето обучение и  професионална реализация. Услугата е предназначена за хора пребиваващи в гр. София, без значение къде е адресът им по лична карта.

Услугата се предоставя от фондация Хоризонти, но социална оценка за придобиване на правото за ползване на услугата се извършва в дирекциите Социално подпомагане по местоживеене на клиента.

Предстои издаване на информационна брошура и провеждане на информационна среща с потенциалните потребители на услугата Социален асистент, за което своевременно ще Ви информираме.

Документи се приемат всеки ден от 10 до 16 ч. В офиса на фондацията или по електронна поща чрез прикачените файлове на нашия интернет сайт http://horizonti.bg. Крайният срок е 5   юни 2008 г.

 

За допълнителна информация можете да се свържете с нас

на телефон: 02/ 962 55 25,

   0896 89 59 88 (абонатът е към Сдружение Зрение)

e-mail: horizonti@dir.bg

http://horizonti.bg.

 

Адрес: София 1734

            Студентски град

            Блок 55, вход Г, етаж 6, читалня.

 

                                                                     От екипа на фондация Хоризонти