Фондация Хоризонти предстои да получи  първите за България евросредства от Европейския социален фонд по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Това стана възможно чрез одобрения проект Социални асистенти в помощ на младежи със зрителни увреждания. Проектът е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности Социален асистент и Домашен помощник, Подприоритет 5.2.  Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.
          Партньор по проекта е Националното читалище на слепите Луи Брайл. Основните дейности по проекта ще стартират от 1 май 2008 г. и ще бъдат с продължителност  12 месеца.

          Повече информация за проекта ще намирате на сайта на фондацията http://horizonti.bg, в Аудиосписание Хоризонти, и на интернет сайта на Национално читалище на слепите Луи Браил http://nlb.bg .