English
Ръководство


Председател: Йордан Николов Младенов


Секретар: Яна Александрова Йорданова


Настоятелство в състав: Асен Исаев Алтънов, Ваня Стефанова Димитрова, Димитър Мигленов Димитров, Иван Димитров Янев, Йордан Николов Младенов, Керанка Стойнова Милушева, Росица Миткова Милчева, Савка Стойнова Кацарска, Яна Александрова Йорданова


Проверителна комисия: Петър Григоров Войнов, Недялко Иванов Димов, Валя Людмилова Петрова